Ontwikkeling

Het accent van de activiteiten van Biactiv ligt op preventieve gezondheidszorg.
In onze praktijk verrichten wij gezondheidsanalyses,
een zogenaamde bodycheck.
Deze wordt uitgevoerd door een, orthomoleculair therapeut en homeopaat, met behulp van de SCIO.
Dit is een computergestuurd systeem dat in staat is alle lichaamsfuncties op kwaliteit te analyseren.

Door wetenschappers als Einstein, Volta, Ampère, Ohm en anderen werden om de biologie beter te begrijpen tabellen aangelegd en meetkundige reeksen opgesteld. Door elektrische reacties werden natuurkundige wetmatigheden beschreven.
Zo deed de elektronica haar intrede in de biologie. Steeds meer wetenschappers toonden belangstelling voor tot dan toe onbekende zaken als resonantie-frequenties, elektrische energie en stroompatronen binnen het menselijk lichaam.

In de vijftiger jaren breidde het onderzoek naar 'lichaamselektriciteit' zich verder uit en weldra werd in brede kring geaccepteerd dat mensen baat konden hebben bij elektrische stimuli.
In de natuurwetenschappen noemt men de sprong naar een hoger niveau, maar ook een energetische bouwsteen een kwantum. De kwantumgenezing is het vermogen om vanuit het innerlijke bewustzijn een ziekteproces te overwinnen.
Het is de Amerikaanse professor William (Bill) Nelson, wiskundige, natuurkundige, zowel allopatisch als homeopathisch arts en acupuncturist, die de kwantumtherapie ontwikkeld heeft. Zijn SCIO-programma's worden doorlopend verfijnd en uitgebreid. En met de komst van de SCIO is een nieuw hoogtepunt bereikt.
De SCIO is een veilig, uiterst krachtig biofeedbacktoestel om vele ziektes op te sporen en te behandelen, maar zo mogelijk ook te voorkomen.