Vraag & Antwoord


Kan er iets aan mijn vermoeidheidsklachten gedaan worden?
Steeds meer mensen klagen over moeheid. Dikwijls is daar met een aantal aanwijzingen over stressmanagement, levensstijl en vooral voedingsadviezen veel aan te doen. Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom of M.E. kent vele oorzaken. Door middel van de uitgebreide zoekmogelijkheden met de SCIO zijn wellicht onderliggende problematieken op te sporen.

Kan er iets aan mijn allergie gedaan worden?
De natuurgeneeskunde, dus ook de behandeling met de SCIO kent diverse mogelijkheden om allergieën aan te pakken. Bovendien kan met de SCIO aangegeven worden voor welke stoffen en/of voedingsmiddelen men overgevoelig is zonder bijvoorbeeld die huidtesten.

Ik heb al jaren migraine. Kan daar iets aan gedaan worden?
Migraine kent veel oorzaken, zoals stress, hormonale verstoringen, doorbloedingsproblemen, allergie, tekort aan vitamine B6, etc. Door de uitgebreide testmogelijkheden van de SCIO zijn wellicht de achterliggende problemen op te sporen.

Worden de consulten vergoed door de zorgverzekeraar?
In veel gevallen niet. Een en ander is afhankelijk van het pakket dat u met de zorgverzekeraar heeft afgesloten. Overleg eventueel met de instantie over de (gedeeltelijke) vergoeding.

Hoe vaak moet ik terugkomen?
Hier kan geen eensluidend antwoord voor worden gegeven, omdat dit erg afhankelijk is van de aard van de klachten. Maar in overleg met u wordt er een soort behandelplan opgezet. Tevens bestaat er de mogelijkheid om een behandel- of controleabonnement af te sluiten.

Is de test of behandeling pijnlijk?
Neen, de gehele procedure is volstrekt pijnloos en veilig.

Behandelt Biactiv ook kinderen?
Ja, kinderen van elke leeftijd kunnen behandeld worden. Kleinere kinderen krijgen niet de pols- en enkelbanden om. De hoofdband wordt om het middel gedaan. Indien nodig mag het kind door de ouder op schoot gehouden worden. Voor kinderen wordt een consult van 1 uur aangehouden.

Ik heb een pacemaker, kan ik toch onder behandeling komen?
Omdat de SCIO met frequenties werkt, is er invloed op het functioneren van de pacemaker. Dus deze mensen kunnen beter eerst telefonisch overleg plegen om eventuele andere behandelmogelijkheden te bespreken.

Kan ik met een rolstoel in de praktijk van Biactiv komen?
Ja, via de parkeergarage is de praktijk met een lift bereikbaar.