Afspraak maken

U kunt een afspraak met Biactiv maken per e-mail: info@biactiv.nl of per telefoon: 023-5695970.

Een eerste, uitgebreid consult neemt twee uur in beslag en bedraagt € 175,--.
Kinderen tot ca. 16 jaar kunnen dikwijls volstaan met een aanvangsconsult van 1 uur à € 90,-- .

Een eerste, beknopt kennismakingsconsult van 1 uur bedraagt € 90,-- .

Vervolgconsulten duren elk 1 uur en bedragen eveneens € 90,--.
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard van de klachten en uitkomsten van de analyse en zal in overleg met u worden beslist.

Er bestaat de mogelijkheid om jaarabonnementen preventieve healthcare af te sluiten:

Jaarabonnement preventieve health care:
1e consult (2 uur) met 3 vervolgconsulten (1 uur) binnen één maand en 5 standaard controletesten en behandelingen (1 uur per keer) € 845,--

 

Onderhoudsabonnement preventieve health care:
1e consult (2 uur), 1 vervolgconsult (1 uur) na 1 of 2 weken, en 4 standaard controletesten en behandelingen
(1 uur per keer) per jaar € 595,--

 

Klein onderhoudsabonnement preventieve health care:
1e consult (2 uur), 1 vervolgconsult na 1 of 2 weken,
1 standaard controletest en behandeling (1 uur) na 6 maanden € 340,--
Eventueel extra vervolgconsulten worden apart berekend.